FANDOM


Từ Youtube

Description Sửa đổi

Category: Games

Xuất hiện trên các trang này
trong

Xuất hiện trên các wiki
trong

  • 巫師 2 :王國的刺客

    Witcher Wiki

    巫師2:王國刺客( The Witcher 2: Assassin of Kings)又譯作狩魔獵人2:諸王刺客,是巫師系列的遊戲之一,於2011年發行。...

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:38, ngày 18 tháng 6 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:38, ngày 18 tháng 6 năm 2013480 × 269 (16 kB)Vp1001 (Thảo luận | đóng góp)created video

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.