FANDOM


Map Northern Kingdoms

The Northern Kingdoms ( Những vương quốc phương Bắc) là 1 nhóm những quốc gia của loài người ở phía Bắc của dãy núi Amell. Cư dân của những vương quốc này được người Nilfgaardians ( Cả những người Nilfgaard chính gốc lẫn những cư dân của các thuộc địa ) gọi là Nordlings. Bên cạnh con người, 1 số người lùn, elves, gnomeshalflings cũng sống ở Northern Kingdoms như những công dân hạng hai.

The Northern Kingdoms đã bị đế chế Nilfgaardian xâm lược và chiếm cứ 1 phần.

Vùng đất sửa

Major Northern Kingdoms Minor kingdoms Principalities and regions

Maps sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.