FANDOM


Komiks Droga bez powrotu okladka

Bìa sacj1

"Droga bez powrotu" (A Road with No Return. Tạm dịch là con đường không có lối về) là một tiểu thuyết bằng tranh (graphic novel) được viết bởi Maciej Parowski và minh họa bởi Bogusław Polch h vào năm 1993 dựa trên truyện ngắn "Droga, z której się nie wraca" của Andrzej Sapkowski. Nó là truyện tranh đầu tiên của cả yêu cầu xuất bản lẫn yêu cầu về trình tự thời gian trong nội bộ tác phẩm.

các nhân vậtsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.