FANDOM


Nhiệm vụ A Mysterious Tower
Chương 2 — 3
Địa điểm Swamp
Temple Quarter
Người giao Kalkstein
Phần thưởng 1000 Items Oren + 3500 XP
Liên quan Clay Pits
Monoliths
Vizima Confidential
ID q2113_tower

Primary quests

A Mysterious Tower – Tòa tháp bí ẩn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong chương II. Nhiệm vụ này được nhà giả kim thuật Kalkstein giao cho Geralt.

Các bước thực hiện sửa

Một cái tháp bị bỏ hoang đang bị tàn phá dần giữa vùng đầm lầy có vẻ chứa đựng nhiều bí mật. Nó đặc biệt thu hút Kalkstein, người sẵn sàng trả 1000 Items Oren cho bất cứ ai vào trong đó. Nhưng vào được bên trong không phải dễ dàng, người đó phải lấy được mười sephirot và đặt mỗi cái trong khối đá tương ứng trong vùng đầm lầy.

The Sephirot

Quest Items Sephirot Maalkad Maal'kad Tìm được từ con cockatrice bạn giết được lúc bắt đầu Chương II.
Quest Items Sephirot Choccmah Chocc'mah Nhận được từ Kalkstein, khi giao nhiệm vụ Monoliths.
Quest Items Sephirot Ghevrath Ghe'vrath Nhận được từ Altar of Melitele để đổi lấy sự hi sinh.
Quest Items Sephirot Oth 'Oth Nhận được từ Altar of Melitele để đổi lấy sự hi sinh.
Quest Items Sephirot Veenah Veen'ah Nhận được từ Altar of Melitele để đổi lấy sự hi sinh.
Quest Items Sephirot Tipperath Tipperath Declan LeuvaardenDike bán Sephirah của anh ta lấy 500 Items Oren.
Quest Items Sephirot Kezath Kezath Nhận được từ Vaska trong vùng đầm lầy vì làm sạch hố đất sét của drowners.
Quest Items Sephirot Yesath Y'esath Tìm thấy trong hang ở đầm lầy, trong quan tài của Vran.
Quest Items Sephirot Nehtza Neh'tza Lấy được trong đầm lầy, từ những gì còn lại của golem mà bạn đã hồi sinh và đánh bại.
Quest Items Sephirot Kethaar Keth'aar Nhận được từ thám tử Raymond Maarloevetháp, khi mà nhiệm vụ tối mật Vizima kết thúc và bạn sẵn sàng vào tòa tháp.
Monolith

Ghi chú sửa

  • Bên trong tháp của pháp sư, Geralt sẽ tìm thấy một vòng tròn nguyên tố nơi anh có thể học Axii sign, và một cái rương đựng một ít đồ.
  • Có một bản sao của Ain Soph Aur ở trong lều của Grampvùng đầm lầy.
  • Nhiệm vụ này sẽ không hoàn toàn xong cho tới Chương III, lúc Geralt quay lại nói chuyện với Kalkstein.
  • Các phần thưởng của nhiệm vụ: Mặc dù được thưởng 1000 Items Oren, người chơi có thể thu được lợi nhuận 500 Items Oren hoặc chẳng được gì! Người chơi phải chi 500 Items Oren để lấy được một sephirot và chi 500 Items Oren nữa (tùy chọn) để tạo ra một cơn bão nhờ druid. Nếu tính các chi phí khác liên quan đến nhiệm vụ, thậm chí còn bị mất âm tiền cho nhiệm vụ này.
  • Nếu bạn đã thu thập được một vài sephirot, cứ tự do thả chúng ở các obelisk tương ứng, trong khi đi thám hiểm vùng đầm lầy. Việc đó giúp bạn đỡ phải chạy quanh sau này, ngoài ra các chùm sáng sẽ giúp định hướng dễ hơn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.